Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

ΤΕΕ & Σύλλογοι


Εισήγηση για την τροποποίηση του καταστατικού

ΤΕΕ & Σύλλογοι | 09-03-2018 16:01Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων ποτέ δεν θεώρησε ότι προβλήματα του καταστατικού οδήγησαν στην παρακμή μέχρι και τη σημερινή κατάρρευση του Συλλόγου. Άλλωστε ποτέ το καταστατικό αυτό δεν εφαρμόστηκε, ενώ το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων είναι η μόνη παράταξη που εδώ και δύο δεκαετίες επέμεινε στην εφαρμογή του. Είναι αυτονόητο επομένως, ιδιαίτερα σήμερα, ότι δεν θεωρούμε την τροποποίηση του καταστατικού πρώτη προτεραιότητα.

Αποδοκιμάσαμε την αλλοίωση της περιφερειακής εκπροσώπησης μέσω της απαράδεκτης τροποποίησης του κανονισμού της Αντιπροσωπείας. Επίσης απορρίπτουμε την πρόταση για μόνιμη αφαίρεση από τα Τοπικά Τμήματα του συνόλου των συνδρομών των μελών τους, δηλαδή τον οικονομικό στραγγαλισμό τους, που προτείνει η πλειοψηφία του ΔΣ! Μετά την εκτρωματική προηγούμενη τροποποίηση του 2008, που αφαίρεσε όλους τους πόρους(!) από την κεντρική διοίκηση με νέα εκτρωματική πρόταση τροποποίησης, κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε στο άλλο άκρο. Επίσης απορρίπτουμε την πρόταση της ΔΚΜ για κατάργηση των Τοπικών Τμημάτων, η οποία κινείται στην ίδια αθηνοκεντρική κατεύθυνση, δημιουργεί όμως επίσης και συνειρμούς σχετικά με παλιότερες διαφόρων ειδών προτάσεις αυτού του χώρου για “σύλλογο” ελιτίστικο με ακριβές συνδρομές.

Οδηγούμαστε σε μια πρόχειρη καταστατική συνεδρίαση με κακές προτάσεις από το ΔΣ, πλατωνικές διακηρύξεις περί ομοσπονδίας που δεν έχει μελετηθεί το εφικτό της και τσαπατσούλικα μαγειρέματα που αποπειρώνται να μπερδέψουν το καταστατικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με τη λειτουργία των τοπικών Συλλόγων (Τι είχες Γιάννη; Τι είχα πάντα).

Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση θεωρούμε ότι το μόνο που μπορεί να γίνει από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι να εκλογικευθεί το άρθρο του καταστατικού που αφορά το θέμα των συνδρομών των Τοπικών Τμήμάτων με την προσθήκη της διατύπωσης που προτείνουμε στο άρθρο 12.5 (bold υπογραμμισμενα):

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
[...]
12.5. Το Τοπικό Τμήμα είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής των συνδρομών των μελών του όσο και των πάσης φύσεως πόρων που έχει από τις δραστηριότητές του. Η Αντιπροσωπεία ταυτόχρονα με την έγκριση του προϋπολογισμού του Συλλόγου ή την τυχόν αναμόρφωσή του καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό των συνδρομών αυτών που αποδίδονται υποχρεωτικά από τα Τοπικά Τμήματα στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για να καλυφθεί η λειτουργία της έδρας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, η γραμματειακή του υποστήριξη και η λειτουργία των οργάνων του.
Κονδύλια τοπικών τμημάτων, που προέρχονται από τρίτους, μπορούν να απορροφώνται πανελλαδικά σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Τμήματος.
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν κονδύλια προς την Πανελλήνια Ένωσης ως πανελλαδικό όργανο, που προέρχονται από τρίτους (Υπουργεία, Ε.Ε., ΤΕΕ κ.λ.π.) αυτά κατανέμονται πανελλήνια αναλογικά με τον αριθμό των μελών των Τοπικών Τμημάτων μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών του Συλλόγου. [...]Επιστροφή
Newsletter: