Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

ΤΕΕ & Σύλλογοι


Ακραία αντιδημοκρατική μεθόδευση στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΕΜ: επιχειρείται η ακύρωση του Συλλόγου και η αντικατάστασή του από ένα «φορέα πολιτιστικής διαχείρισης»

ΤΕΕ & Σύλλογοι | 14-09-2014 12:0114/09/2014

Δημοσιεύουμε κείμενο σχετικά με το πολύ κρίσιμο θέμα της ίδρυσης "φορέα πολιτιστικής διαχείρησης" που θα συζητηθεί στο σημερινό ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και που αποτελεί απειλή για την ίδια την επιβίωση του Συλλόγου.
Το κείμενο έχει αναρτηθεί στα site της Αριστερής Κίνησης Εργαζόμενων Αρχιτεκτόνων (ΑΚΕΑ), των Συσπειρώσεων Αριστερών Μηχανικών.
Το ΔΣ είναι σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2014 στις 16:30.
Είναι σημαντική η παρουσία όσων μπορούν.

Η γραμματεία του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων

Ακραία αντιδημοκρατική μεθόδευση στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΕΜ: επιχειρείται η ακύρωση του Συλλόγου και η αντικατάστασή του από ένα «φορέα πολιτιστικής διαχείρισης».

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ), παρά τα όντως σοβαρά προβλήματα φυσιογνωμίας που του έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια η πολιτική των καθεστωτικών παρατάξεων που τον διαχειρίζονται, διατηρεί μία δημοκρατική λειτουργία την οποία διασφαλίζει το καταστατικό του και μία εσωτερική ζωή καλύτερη από αυτή των άλλων επαγγελματικών συλλόγων.

Πυρήνας της δημοκρατικής του λειτουργίας είναι το γεγονός ότι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο είναι η Αντιπροσωπεία του, η οποία καθώς αποτελείται από 165 εκλεγμένους αντιπροσώπους, αποτελεί ένα όργανο πολύ κοντά στη βάση και γι’ αυτό όχι εύκολα ελεγχόμενο από τους μηχανισμούς των παρατάξεων. Οι επίμονες προσπάθειες να αλλάξει η δομή του Συλλόγου, να αποκτήσει λιγότερους αντιπροσώπους, να υποκατασταθεί η Αντιπροσωπεία από το Συντονιστικό των Προέδρων των Συλλόγων, κ.λπ. δεν πέτυχαν, καθώς απαιτούν αλλαγή του καταστατικού, για την οποία χρειάζονται ευρύτερες συναινέσεις. Φυσικά οι προσπάθειες περιορισμού της επίδρασης της βάσης των απλών μελών στις αποφάσεις του Συλλόγου, αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις μετάλλαξής του σε μία επιχείρηση αξιοποίησης κονδυλίων χωρίς όρους και σε ένα όργανο εξετάσεων και πιστοποιήσεων των μελών του.

Καθώς ο τυπικός και δημοκρατικός τρόπος μετάλλαξης του Συλλόγου με αλλαγή του καταστατικού του δεν φαίνεται να περπατάει, οι καθεστωτικές παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΕΜ, επιχειρούν την υπέρβασή του με πλάγιες, αντιδημοκρατικές και αντικαταστατικές μεθόδους. Αξιοποιείται κατ’ αρχήν η οικονομική πίεση που προκύπτει από την κατάργηση της χρηματοδότησης που χορηγούσε το ΤΕΕ στους επαγγελματικούς Συλλόγους, από την οποία οι παραπάνω παρατάξεις είχαν καταστήσει το Σύλλογο απολύτως εξαρτημένο. Έτσι στην Αντιπροσωπεία της 26/6/13 εγκρίνεται με οριακή πλειοψηφία και χωρίς να αποτελεί από πριν θέμα της ημερήσιας διάταξης η ίδρυση «πολιτιστικού φορέα διαχείρισης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ένταξης σε ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα χρηματοδότησης, αφού σαν συνδικαλιστικό όργανο υπάρχει πρόβλημα στην απευθείας χρηματοδότηση». Ουδέποτε συζητήθηκε βέβαια η μορφή αυτού του πολιτιστικού φορέα και κατά μείζονα λόγο ουδέποτε αποφασίστηκε η συγκρότησή του σαν ένα μόρφωμα με παρόμοια (αλλά ταυτόχρονα κλειστή και ελεγχόμενη) δομή και σκοπούς με τον ίδιο τον Σύλλογο(!), ένα μόρφωμα που δεν ελέγχεται από την Αντιπροσωπεία και στο οποίο μεταφέρονται η αξιοποίηση της περιουσίας και οι ουσιαστικές αρμοδιότητες του ίδιου του Συλλόγου(!!).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το καταστατικό του «πολιτιστικού φορέα» που εμφάνισαν, το νέο μόρφωμα αντί για την εκπλήρωση ειδικών και συγκεκριμένων στοχεύσεων, περιλαμβάνει στους σκοπούς του (άρθρο 2) καμιά εικοσαριά γενικές παραγράφους οι οποίες περιλαμβάνουν τα πάντα και υπερκαλύπτουν τους σκοπούς και του ίδιου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Επίσης ο «πολιτιστικός φορέας», αντί να αποτελεί μία ειδική επιτροπή που εισηγείται στο ΔΣ του Συλλόγου, συγκροτείται σαν αυτοτελές μόρφωμα με μέλη, Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο, απολύτως ανεξέλεγκτο από την Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ (άρθρο 6). Μάλιστα, για τα μάτια του κόσμου, το μόρφωμα στα λόγια υποτίθεται ότι θα εναρμονίζεται με του σκοπούς και τις δράσεις του ΣΑΔΑΣ, ενώ στην πράξη συγκροτεί τη δομή που το καθιστά αυτοτελές. Μάλιστα για να είναι απολύτως ελεγχόμενο από τις καθεστωτικές παρατάξεις, θα έχει ως ισόβια(!) μέλη αυτοδίκαια τα μέλη της εκάστοτε Αντιπροσωπείας που το επιθυμούν, ενώ για να γίνει μέλος του φορέα ένα απλό μέλος του Συλλόγου, η αίτησή του θα πρέπει να εγκριθεί από τα 4/5 του κονκλάβιου των ήδη υφιστάμενων μελών (!!!) (άρθρο 3).

Το μόρφωμα αυτό θα εκμεταλλεύεται και θα αξιοποιεί τα δύο βασικά περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων: το όνομα του ιστορικού ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και την ακίνητη περιουσία του, δηλαδή τον ξενώνα Στάμου Στούρνα (άρθρο 2, παρ.18). Στον ίδιο τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ θα μείνουν τα χρέη στο προσωπικό και αλλού που του κληροδότησε διαχρονικά η διοίκηση των καθεστωτικών παρατάξεων. Πρόκειται συνεπώς για ένα μοντέλο ανάλογο με προτάσεις που έχουν ακουστεί για τον τραπεζικό τομέα και αφορούν τον διαχωρισμό κάθε ιδρύματος σε «καλή» τράπεζα που διατηρεί τα κερδοφόρα στοιχεία του ενεργητικού και «κακή» τράπεζα που αναλαμβάνει τα χρέη. Με τον «πολιτιστικό φορέα» ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ μετατρέπεται στο αντίστοιχο της «κακής» τράπεζας.

Τέλος ο ίδιος ο «πολιτιστικός φορέας», με τη χρηματοδότηση που θα εξασφαλίζει, προβλέπεται να μπορεί να προχωρήσει σε πρόσληψη προσωπικού(!) τη στιγμή που ο ΣΑΔΑΣ και έχει κάνει απολύσεις και δεν καταφέρνει να πληρώνει κανονικά το προσωπικό που έχει σήμερα και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα τα μέλη του σε κάποιες περιπτώσεις να πληρώνονται(!!), ώστε να μπορούν να ροκανίσουν δημόσιο χρήμα (άρθρο 9)

Όλες οι παραπάνω αλλαγές, οι οποίες είναι προφανές ότι αποτελούν πρώτης τάξης ανατροπή της λειτουργίας του Συλλόγου και συνεπώς είναι καταστατικού χαρακτήρα, επιχειρείται από τις παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και από την ΕΛΕΜ, να περάσουν πραξικοπηματικά με απλή απόφαση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν ακόμα και ο νομικός σύμβουλος του ΣΑΔΑΣ γνωμοδοτεί ότι «το επιχειρούμενο μόρφωμα […] δεν έρχεται να εκπληρώσει κάποιο ειδικό σκοπό αλλά αποβλέπει στη δημιουργία ενός άλλου σωματείου παρόμοιο σε ιδιαίτερα μάλιστα μεγάλο βαθμό με τον υφιστάμενο Σύλλογο» το οποίο «θα έθετε υπό αμφισβήτηση τόσο το κύρος όσο και τη νομιμότητα του ΣΑΔΑΣ».

Οι καθεστωτικές παρατάξεις γνωρίζουν ότι το πραξικόπημα που επιχειρούν είναι αντικαταστατικό και παράνομο. Όμως εμφανίζονται αποφασισμένες να προχωρήσουν για να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Εμείς πάλι πιστεύουμε ότι αυτή η απόπειρα θα αποτύχει.

Οι καθεστωτικές παρατάξεις δεν έχουν κανένα δικαίωμα να δημιουργήσουν μία παρασυναγωγή για να ακυρώσουν το Σύλλογο αρχιτεκτόνων. Αν θέλουν μπορούν είτε να συστήσουν μια σχετική ειδική επιτροπή η οποία θα εισηγείται στο ΔΣ του Συλλόγου, όπως τους υποδεικνύει και ο νομικός του σύμβουλος, είτε να αφήσουν ήσυχο τον ιστορικό ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και να ιδρύσουν έναν εντελώς αυτοτελή σύλλογο κολλητών των διάφορων παραγόντων των Υπουργείων και να επιχειρήσουν εκεί να συγκεντρώσουν όσα κρατικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης θέλουν.Επιστροφή
Newsletter: