Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

ΤΕΕ & Σύλλογοι


Προτεινόμενο πλαίσιο αρχών για τη συγκρότηση προγραμματικών προεδρείων των ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του Τμήματος Αττικής

ΤΕΕ & Σύλλογοι | 14-02-2015 00:01Προτεινόμενο πλαίσιο αρχών για τη συγκρότηση προγραμματικών προεδρείων των ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του Τμήματος Αττικής

 

Εναντίωση και ρήξη με το μοντέλο του κυβερνητικού ή εργοδοτικού συνδικαλισμού
Τα τελευταία πέντε χρόνια οι αρχιτέκτονες, ο τεχνικός κλάδος αλλά και συνολικότερα ο λαός πλήττεται βάναυσα από τις πολιτικές της «εσωτερικής υποτίμησης» που επέβαλε η τρόικα ΔΝΤ/ΕΚΤ/ΕΕ σε συνεργασία με την ελληνική άρχουσα τάξη, οι οποίες υπηρετήθηκαν από τις διαδοχικές μνημονιακές κυβερνήσεις. Οι πολιτικές αυτές που οδήγησαν πολύ μεγάλο ποσοστό συναδέλφων στην ανεργία, την υποαπασχόληση, την ετεροαπασχόληση, τη μετανάστευση αλλά και εκτός κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει να ανατραπούν. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε τη συγκρότηση προεδρείων που θα αποτελούν αντιπολίτευση σε κάθε προοπτική διατήρησης ή εισαγωγής νέων μνημονίων με κάθε μορφή, είτε νέων μέτρων λιτότητας ή επιτήρησης, προερχόμενων από κάθε συνδυασμό μεταξύ οποιασδήποτε  κυβέρνησης και των υπερεθνικών μηχανισμών του κεφαλαίου.

Συνεπώς επιδιώκουμε τα προεδρεία που θα συγκροτηθούν να αποτελούν όργανα που θα διεκδικούν μαχητικά την ανάκτηση των απωλειών του κλάδου κατά την τελευταία πενταετία σε όλα τα επίπεδα (ασφαλιστικό, εργασιακό, επαγγελματικό κλπ) ως πρώτο απαραίτητο κόμβο της αγωνιστικής αντεπίθεσης των αρχιτεκτόνων και συνολικότερα των εργαζομένων αλλά και ως ελάχιστο και αδιαπραγμάτευτο όριο του νέου αγωνιστικού προσανατολισμού των συλλογικών οργάνων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

Επιδιώκουμε συντονισμό με όσα σωματεία και φορείς του κλάδου κινούνται σε παρόμοια αγωνιστική κατεύθυνση, υποστηρίζοντας τον κοινό τόπο των διεκδικήσεων του κλάδου. Εναντιωνόμαστε στον αντιδραστικό ρόλο του ΤΕΕ και στη μετατροπή του σε φορέα αξιολόγησης, πιστοποίησης και κατάρτισης.

Άμεσα διεκδικούμε αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων, κατάργηση των αυξήσεων των εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ, μείωση των εισφορών, διαγραφή των χρεών που συσσωρεύτηκαν άδικα τα χρόνια της κρίσης, κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, απεμπλοκή του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής, αποκατάσταση όρων εργασίας και αποδοχών, ελάχιστων αμοιβών, κ.ά.

Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και το Τμήμα Αττικής να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες κινήσεις για την υπεράσπιση των πλέον ευάλωτων τμημάτων των εργαζόμενων αρχιτεκτόνων, ενάντια στην εργασιακή εκμετάλλευση, την εξευτελιστικά αμοιβόμενη ή και απλήρωτη εργασία, την εργοδοτική αυθαιρεσία, με μέτρα όπως λ.χ. η ενημέρωση των μελών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για τα εργασιακά τους δικαιώματα, η ενεργητική συνδρομή του Συλλόγου σε όσα μέλη του πέφτουν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης και η καταγγελία όσων εργοδοτών ή εργοδοτικών φορέων αποδεδειγμένα καταπατούν την εργατική νομοθεσία.

Επιδιώκουμε σταθερά την ενότητα και το συντονισμό με τους άλλους κλάδους των μηχανικών και των τεχνικών, στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων της εργαζόμενης πλειοψηφίας, ενάντια σε τεχνητούς διαχωρισμούς , τον ανταγωνισμό της ελεύθερης αγοράς και τις συντεχνιακές λογικές.

Υπεράσπιση του δικαιώματος στην κατοικία, την πόλη, τον φυσικό και δομημένο χώρο
Επιδιώκουμε τόσο ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ όσο και το Τμήμα Αττικής να προσανατολιστούν αποφασιστικά στην υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και των αναγκών στην κατοικία, στην υγεία, στην ποιότητα του δημόσιου χώρου και της καθημερινής διαβίωσης σε αυτόν, ενάντια σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς της λαϊκής περιουσίας. Να κινηθούν επίσης αγωνιστικά στην κατεύθυνση της υπεράσπισης των δημόσιων και ελεύθερων χώρων, του αστικού πρασίνου και του φυσικού περιβάλλοντος, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και την εκποίησή τους στο ιδιωτικό κεφάλαιο, στην καταστροφική επέλαση των fast track επενδύσεων, του μεγάλου κατασκευαστικού κεφαλαίου και της περιβαλλοντικής καταστροφής.

Στην κατεύθυνση αυτή διεκδικούμε συγκεκριμένα την απόσυρση της εκτρωματικής μνημονιακής νομοθεσίας για τον χώρο (Ν.Ο.Κ., μεσοπρόθεσμο, «μεταρρύθμιση» του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, κ.ά) και απαιτούμε την πλήρη κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ.

Τα παραπάνω συνεπάγονται ανάληψη και επαναπροσδιορισμό του κοινωνικού ρόλου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του τμήματος Αττικής ως σύμβουλου και αρωγού των κοινωνικών κινημάτων στην πόλη σε συνεργασία και συντονισμό με μαχόμενες πρωτοβουλίες και κινήσεις κατοίκων.

Υπεράσπιση της οικονομικής αυτονομίας του Συλλόγου
Αναπροσανατολισμός των οικονομικών του Συλλόγου στην κατεύθυνση κάλυψης των βασικών αναγκών και λειτουργιών του από τις συνδρομές και την ενεργητική -οικονομική και εθελοντική- συμμετοχή των μελών του. Εξασφάλιση εσόδων από εξωστρεφείς πρωτοβουλίες και δράσεις χωρίς την εμπλοκή ιδιωτικών εταιρειών, σε διάδραση με τις ανάγκες των συναδέλφων, το κοινωνικό σύνολο και την καθημερινότητα.

Οποιαδήποτε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, φορείς της αγοράς, επιδοτήσεις από την κυβέρνηση ή το ΤΕΕ, θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά ώστε να μην εμπεριέχει απαράδεκτους όρους, να μην υποκρύπτει υποβάθμιση εργασιακών σχέσεων και σε κάθε περίπτωση να μην καθίσταται η κύρια πηγή χρηματοδότησης του Συλλόγου σε βαθμό που να διακυβεύεται η οικονομική και επομένως και η πολιτική του αυτοτέλεια.

Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η οποιαδήποτε μετατροπή του συλλόγου σε ΚΕΚ που θα συμπράττει στην εργασιακή εκμετάλλευση των συναδέλφων μέσω voucher,  η μετατροπή του σε φορέα πιστοποίησης και κατάρτισης ή και εξέτασης συναδέλφων στην κατεύθυνση διάλυσης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, η μετατροπή του σε παραμάγαζο ιδιωτικών εταιρειών και κάθε άλλη παρόμοιας ποιότητας δραστηριότητα.

Οριστικός τερματισμός των σεναρίων και των αντιδημοκρατικών διεργασιών για τη δημιουργία «πολιτιστικού» ή άλλου φορέα με στόχο την αντικατάσταση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ως προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του.

Διάθεση του ξενώνα Στάμου Στούρνα για την ικανοποίηση των αναγκών αναψυχής, επιμόρφωσης, πολιτιστικής και δημιουργικής έκφρασης των μελών του, μακριά από κάθε επιχειρηματική ή εμπορική του αξιοποίηση που αντιστρατεύεται τα παραπάνω, ειδικά με τη μορφή της μόνιμης παραχώρησης σε ιδιώτη ή της μετατροπής του σε τυπική τουριστική επιχείρηση. Άνοιγμα του χώρου των γραφείων του Συλλόγου σε κάθε είδους δημιουργικές δραστηριότητες.

Δημοκρατική συγκρότηση και λειτουργία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του Τμήματος Αττικής με ανοιχτό και συλλογικό τρόπο λήψης αποφάσεων. Τήρηση των αποφάσεων της Αντιπροσωπείας και των Γενικών Συνελεύσεων. Ειδικά στο τμήμα Αττικής δεσμευόμαστε στην κατεύθυνση της προσπάθειας η Γενική Συνέλευση του τμήματος να καταστεί πραγματικά και ουσιαστικά το ανώτατο αποφασιστικό όργανο. Στην κατεύθυνση αυτή στόχος είναι ή όσο το δυνατόν συχνότερη διεξαγωγή τους, η μαζικοποίησή τους και η εξασφάλιση της δυνατότητας πραγματοποίησης ουσιαστικής συζήτησης κατά τη διάρκειά τους.  

Το προεδρείο εκφράζει για εμάς μια κατ’ αρχήν πολιτική δέσμευση στη βάση ενός συγκεκριμένου επιδιωκόμενου προσανατολισμού του Συλλόγου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση «όργανο» του Συλλόγου. Αυτό συνεπάγεται ότι, σε αντίθεση με την υφιστάμενη κατάσταση, επιβάλλεται την επόμενη περίοδο να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες και καμία απόφαση του ΔΣ χωρίς την έγκαιρη γνωστοποίηση όλων των παραμέτρων για τη λήψη της σε όλα τα μέλη του. Κανένας προσωποπαγής διορισμός σε επιτελικές και θεσμικές θέσεις, χωρίς τη δέσμευση εκπροσώπησης των συλλογικών αποφάσεων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

Αντιφασιστική αφύπνιση των μελών και των διοικητικών οργάνων των Αρχιτεκτονικών Συλλόγων. Συμμετοχή σε αντιφασιστικές πρωτοβουλίες, διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων με ιστορικό, πολιτιστικό και πολιτικό περιεχόμενο ενάντια στο ρατσισμό, τον εθνικισμό, το φασισμό και τις πολιτικές που τον γεννούν και τον αναπαράγουν.

Πολιτιστική δραστηριότητα και αλληλέγγυα δράση
Υποστήριξη, ανάδειξη και προώθηση των πειραματικών και ερασιτεχνικών μορφών καλλιτεχνικής δημιουργίας και της συλλογικής έκφρασης. Αξιοποίηση και άνοιγμα του ξενώνα Στάμου Στούρνα και της έδρας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην Αθήνα, ως χώροι υποδοχής και στέγασης της συλλογικής δημιουργικότητας, αλλά και ανοιχτών εκδηλώσεων με επιστημονικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιεχόμενο.

Συνεργασία με δομές λαϊκής αυτοοργάνωσης ως φορείς πολιτιστικής δραστηριότητας: εργατικές και νεολαιίστικες λέσχες, πρωτοβουλίες κατοίκων, αυτοδιαχειριζόμενων χώρων, λαϊκών επιτροπών κ.λπ.

Πλήρης υποστήριξη και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής στο Αλληλέγγυο Εργαστήρι Σχεδίου και στην Επιτροπή για μία Φιλική προς το Περιβάλλον Αρχιτεκτονική, οργάνωση και σχεδιασμός ανάλογων πρωτοβουλιών αλληλεγγύης προς τα πληττόμενα τμήματα του λαού. Να υποστηριχθεί αντίστοιχα η λειτουργία όλων των υφιστάμενων επιτροπών αλλά και να δημιουργηθούν καινούριες με βάση συγκεκριμένες δράσεις και δραστηριότητες.

Εκδηλώσεις ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του οικιστικού πλούτου, με διεπιστημονικές πρωτοβουλίες και ανοιχτές δράσεις στην πόλη.

Υποστήριξη της νεανικής δραστηριότητας και δημιουργίας, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για την ανάσχεση του ρεύματος νεανικής μετανάστευσης που μαστίζει τον κλάδο των αρχιτεκτόνων, προσπάθεια  ανάδειξης του αρχιτεκτονικού έργου από τους πραγματικούς κι εν δυνάμει παραγωγούς του.

Ειδική προσπάθεια για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη στους άνεργους.Επιστροφή
Newsletter: