Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

ΤΕΕ & Σύλλογοι


Προϋποθέσεις στήριξης προεδρείων για τον επαναπροσανατολισμό και την αναγέννηση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων

ΤΕΕ & Σύλλογοι | 15-02-2015 00:01Προϋποθέσεις στήριξης προεδρείων για τον επαναπροσανατολισμό και την αναγέννηση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων

Οι θέσεις μας σχετικά με το πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργεί ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων αλλά και τι προσανατολισμό πρέπει να έχει εκφράζονται στα δύο κείμενά μας  «Για την αναγέννηση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ» και «Τι σύλλογο θέλουμε» που δημοσιεύτηκαν στο τελευταίο τεύχος του Εκτός Σχεδίου #27, και για τα οποία ζητήσαμε την τοποθέτηση όλων των παρατάξεων.

Μελετώντας το κείμενο της ΑΚΕΑ «Προτεινόμενο πλαίσιο αρχών για τη συγκρότηση προγραμματικών προεδρείων των ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του Τμήματος Αττικής» και χωρίς να στεκόμαστε σε δευτερεύοντα για τη στιγμή θέματα, προτείνουμε τις παρακάτω προσθήκες και προϋποθέσεις, ως τα κρισιμότερα σημεία των θέσεών μας, προκειμένου να στηρίξουμε προεδρεία που θα έχουν στόχο τον επαναπροσανατολισμό και την αναγέννηση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων με στόχο να εκφράσει τους αρχιτέκτονες που θέλουν να μπορούν να ζουν από τη δουλειά τους, που είναι και η συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων. Ένας τέτοιος αναγεννημένος  ΣΑΔΑΣ οφείλει να ξεφύγει από τον  εναγκαλισμό των συμφερόντων, να αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα των συναδέλφων και να δραστηριοποιηθεί για τα καυτά προβλήματά τους αλλά και της χώρας.

Α.  Να μη γίνει συνεννόηση με ανταλλάγματα με παρατάξεις που  συμμετείχαν στις διοικήσεις που μας έφεραν ως εδώ. Αν αποφασίσουν οι παρατάξεις αυτές να στηρίξουν μέλη του προεδρείου χωρίς συμφωνίες και ανταλλάγματα ουδέν πρόβλημα.


Β. Να προστεθούν τα δύο παρακάτω θέματα:

1. Συνεχής απαίτηση του Συλλόγου για διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, με όρους αναθεωρημένους και σύμφωνα με τους κανονισμούς της UIA

2. Αδιαπραγμάτευτη υπεράσπιση του 5ετούς κύκλου σπουδών των αρχιτεκτόνων από οργανωμένα ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από το κράτος και μόνον


Γ. Να μείνει ανοικτό για διερεύνηση το ζήτημα της διαχείρισης του Ξενώνα γιατί είναι ένα πολύπλοκο και ευαίσθητο θέμα


Δ. Όσον αφορά το θέμα «Δημοκρατική συγκρότηση και λειτουργία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων» να προστεθούνε τα παρακάτω:


1. Πρέπει να αποκατασταθεί η ισότιμη συμμετοχή των μελών στον Σύλλογο. Είναι ώρα λοιπόν να βρεθεί μια νέα οργανωτική μορφή, που θα εξασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή όλων των συναδέλφων στον Πανελλήνιο Σύλλογο, πράγμα που θα συμβάλει στην πιο ουσιαστική συμμετοχή της περιφέρειας.
2. Να υπάρχει πλήρης δημοσιότητα όλων των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, τα πρακτικά  της Αντιπροσωπείας και των Γενικών Συνελεύσεων να αποστέλλονται με email στα μέλη του Συλλόγου και τα πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων να αναρτώνται στο site του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ώστε να υπάρχει η κατά το δυνατόν ισότιμη ενημέρωση των μελών του.
3. Τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών σε όλες τις διαδικασίες του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (ΔΣ, Αντιπροσωπείες, Γενικές Συνελεύσεις κλπ).
4. Αποκατάσταση της συλλογικής λειτουργίας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του ΔΣ – όχι αποφάσεις «δια περιφοράς».
5. Συλλογικές αποφάσεις για τον ορισμό συναδέλφων ως εκπροσώπων του Συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό του και όχι διορισμός τους από τον εκάστοτε πρόεδρο!
6. Όλες οι επιτροπές του Συλλόγου να είναι ανοιχτές και να συγκροτούνται μετά από δημόσια πρόσκληση συμμετοχής των μελών σ' αυτές. Τέτοιες επιτροπές να επεξεργάζονται τις σημαντικότερες θέσεις του Συλλόγου.

Εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανταπόκριση των μελών των προεδρείων στα καθήκοντά τους δεν εξαρτάται μόνο από τις απόψεις τους που σχετίζονται με τις συλλογικές ή γενικότερες διεκδικήσεις, αλλά και με στοιχεία που αφορούν τα ίδια τα πρόσωπα που τα συγκροτούν. Η συμμετοχή ή όχι των εκπροσώπων μας στην ψήφιση μελών των προεδρείων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του Τμήματος Αττικής, εκτός από τη συμφωνία σε ζητήματα όπως αυτά που προαναφέρθηκαν, θα εξαρτηθεί και από το ποια θα είναι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που θα προταθούν, η προσωπικότητα και η στάση των οποίων κατά τη γνώμη μας, πρέπει να εναρμονίζονται με τις παραπάνω προθέσεις μας για το μέλλον του Συλλόγου.

Η γραμματεία του Νέου Κινήματος ΑρχιτεκτόνωνΕπιστροφή
Newsletter: