Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

ΤΕΕ & Σύλλογοι


Προτάσεις του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων για το σχέδιο προγράμματος του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΤΕΕ & Σύλλογοι | 15-11-2015 11:00Μέσα στα πλαίσια της γενικευμένης κρίσης και ανεργίας σε όλη τη χώρα και στον κλάδο των μηχανικών και των αρχιτεκτόνων, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων μπορεί αλλά και πρέπει να αποκτήσει ένα νέο ρόλο. Είναι απαίτηση των καιρών ο Σύλλογος να αλλάξει κατεύθυνση και να εκφράσει τους αρχιτέκτονες που θέλουν να μπορούν να ζουν από τη δουλειά τους, που είναι και η συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων. Ένας τέτοιος αναγεννημένος  ΣΑΔΑΣ οφείλει να ξεφύγει από τον  εναγκαλισμό των συμφερόντων, να αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα των συναδέλφων και να δραστηριοποιηθεί για τα καυτά προβλήματά τους αλλά και της χώρας.
Οι προτάσεις που ακολουθούν δεν αποτελούν ένα πλήρες σχέδιο, αλλά στοιχεία και κατευθύνσεις για το πρόγραμμα που θα διαμορφωθεί.

Α. Προτεινόμενες επιτροπές:

1. Επιτροπή εργασιακών, επαγγελματικών δικαιωμάτων και ασφαλιστικού
2. Επιτροπή οικονομικής επιβίωσης και καταστατικού του Συλλόγου
3. Επιτροπή αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης
4. Επιτροπή Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Αστικού & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και φυσικού περιβάλλοντος
5. Επιτροπή ζητημάτων πόλης, ελεύθερων χώρων, αξιοποίησης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς – σύνδεση με τα αντίστοιχα κινήματα
6. Επιτροπή Νέων Αρχιτεκτόνων και συγκέντρωσης μελών στο Σύλλογο
7. Επιτροπή αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και προβολής Αρχιτεκτονικού έργου
8. Επιτροπή περιοδικού «Αρχιτέκτονες», ιστοσελίδας Συλλόγου και νέων τεχνολογιών

Β. Προτεινόμενες δράσεις και κατευθύνσεις ανά επιτροπή:

1. Επιτροπή εργασιακών, επαγγελματικών δικαιωμάτων και ασφαλιστικού
• πρωτοβουλίες για συνεχή και δυναμική δράση γύρω από τα καυτά προβλήματά μας: ΤΣΜΕΔΕ - φορολογία - πιστοποιήσεις - ανεργία και ισοπέδωση των αμοιβών στα ελάχιστα έργα, που ακόμα υπάρχουν, ένας συνδυασμός που μας πετάει έξω από το επάγγελμα και οδηγεί πολλούς να εγκαταλείψουν τον κλάδο. Τα παραπάνω πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη προτεραιότητα σε καθημερινή βάση και οι όποιες πρωτοβουλίες να καλούν συνεχώς τους συναδέλφους σε κινητοποίηση και συμμετοχή
• διαρκής διάλογος και συντονισμός με τα κινήματα των εργαζομένων, που αγωνίζονται για τα χαμένα (προσωρινά) δικαιώματά τους, με συνεχή παρουσία και συμμετοχή
• εξέταση και αναθεώρηση του τρόπου αναθέσεων των μελετών και των δημόσιων έργων και διεκδίκηση δημοσιοποίησης πλήρους λίστας όλων των προκηρύξεων στην ιστοσελίδα του Συλλόγου
• αξιοποίηση της δουλειάς των «Επιτροπών των επαγγελματικών, των εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων» των τμημάτων του Συλλόγου


2. Επιτροπή οικονομικής επιβίωσης και καταστατικού του Συλλόγου
• αναζήτηση ενδεχόμενης νέας οργανωτικής μορφής, που θα εξασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή όλων των συναδέλφων στον Πανελλήνιο Σύλλογο (πράγμα που θα συμβάλει στην πιο ουσιαστική συμμετοχή της περιφέρειας) και τους πόρους που είναι απαραίτητοι για τη διοίκηση του Πανελληνίου
• προαναγγελία επαναφοράς της θητείας του ΔΣ από 3 σε 2 χρόνια, άμεσα με διενέργεια πρόωρων εκλογών στα 2 χρόνια (που δεν απαγορεύεται από το καταστατικό)
• μελέτη και σχεδιασμός των οικονομικών του Συλλόγου με βάση την οικονομική στήριξη στα μέλη του, με στόχο να απογαλακτιστεί από το ΤΕΕ και να απορρίψει κάθε ιδέα στήριξης της “επιβίωσής” του στη χρηματοδότησή του από κρατικούς φορείς ή επιχειρήσεις, όπως επίσης και την εξάρτησή του από τους ευκατάστατους συναδέλφους και τον εκφυλισμό του σε ένα club ή μία ΜΚΟ με συνέπεια επομένως την απώλεια και της τυπικής ανεξαρτησίας του
• μέριμνα για την συγκέντρωση των συνδρομών από τους συναδέλφους
• πρόνοια για την εξασφάλιση της αμοιβής της γραμματείας βάση της σύμβασής τους
• καθορισμός αρχών και σαφών κανόνων για την όποια συμπληρωματική  οικονομική παροχή από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς

3. Επιτροπή αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης
• οργάνωση καμπάνιας για την υπεράσπιση του 5ετούς κύκλου σπουδών των αρχιτεκτόνων από οργανωμένα ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από το κράτος και μόνον
• επαφή με τα Πολυτεχνεία της χώρας για την προώθηση της παραπάνω θέσης και για την ουσιαστική αξιοποίηση της πείρας των επαγγελματιών συναδέλφων στην εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων
• ενημέρωση των συναδέλφων από το Σύλλογο για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τα παραπάνω και κινητοποίηση για δράση
• παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου στις αποφοιτήσεις

4. Επιτροπή Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Αστικού & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και φυσικού περιβάλλοντος
• διεκδίκηση απόσυρσης των νομοθετημάτων που απορυθμίζουν το πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού και διαμόρφωση θέσεων του Συλλόγου σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού
• κριτική σε ΝΟΚ και ΚΕΝΑΚ και εκδήλωση προβολής των θέσεων του Συλλόγου σε σχέση με τα παραπάνω
•σταθερή παρουσία ενάντια στη λογική «όποιος έχει τα λεφτά αποφασίζει», όπως την είδαμε στο Ελληνικό, στο «διαγωνισμό» για την Πανεπιστημίου, στις  Σκουριές, που συμπληρώνει τη μέθοδο των fast track, αποτελώντας τη νέα μορφή λεηλασίας των δημόσιων χώρων, της πόλης  και του φυσικού περιβάλλοντος από τα μεγάλα συμφέροντα.
• οργάνωση της σταθερής παρέμβασης του Συλλόγου για την υπεράσπιση  της δημόσιας, λαϊκής περιουσίας της χώρας κατά τη διαδικασία αξιοποίησής της ή εκποίησής της που είναι σε εξέλιξη

5. Επιτροπή ζητημάτων πόλης, ελεύθερων χώρων, αξιοποίησης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς – σύνδεση με τα αντίστοιχα κινήματα
• ανάδειξη θεμάτων διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και
• υπεράσπισης των δημόσιων χώρων, διεκδικώντας ποιότητα στην πόλη και στην αρχιτεκτονική
• σχεδιασμός μελέτης για τον καθορισμό κριτηρίων διατήρησης, τροποποίησης ή αντικατάστασης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος σε συνεργασία με τους άλλους συλλόγους των μηχανικών
• εντατική παρουσία και δράσεις για το δικαίωμα των εργαζομένων στην πόλη τους, αναζητώντας επαφή και διάλογο με την κοινωνία ερχόμενος σε επαφή και συντονισμό με τα κινήματα πόλης

6. Επιτροπή Νέων Αρχιτεκτόνων και συγκέντρωσης μελών στο Σύλλογο
• μονιμοποίηση της διοργάνωσης εκδηλώσεων υποδοχής των νέων συναδέλφων από τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, συντονισμένες με τις αποφοιτήσεις
• προτροπή για οργάνωση επιτροπών νέων στα τμήματα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και στους τοπικούς Συλλόγους και συντονισμός με όσες υπάρχουν ή δημιουργηθούν
• οργανωμένη και συστηματική καμπάνια στους συναδέλφους, με προσωπική επαφή άτομο το άτομο, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες δραστηριοποίησης των συναδέλφων μέσα από επιτροπές στον Σύλλογο που θα είναι οργανωμένες ανά αντικείμενο διεκδίκησης.

7. Επιτροπή αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και προβολής Αρχιτεκτονικού έργου
• συνεχής απαίτηση του Συλλόγου για διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, με όρους αναθεωρημένους και σύμφωνα με τους κανονισμούς της UIA
• μονιμοποίηση έκθεσης υλοποιημένου έργου και επέκτασή της σε όλη τη χώρα
• οργάνωση έκθεσης αρχιτεκτονικών ιδεών βάσει διαφορετικών θεμάτων, για τους συναδέλφους που δεν είχαν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν κάποιο έργο

8. Επιτροπή περιοδικού «Αρχιτέκτονες», ιστοσελίδας Συλλόγου και νέων τεχνολογιών
• άντληση των θεμάτων του περιοδικού και της ιστοσελίδας από τη δράση των επιτροπών με στόχο μια πιο ζωντανή ιστοσελίδα & τον εμπλουτισμό της θεματολογίας του περιοδικού
• ειδικό σημείο στην ιστοσελίδα για τους νέους συναδέλφους με ενημερωτικό υλικό σε συνεργασία με την επιτροπή νέων
• μελέτη τεχνικών προϋποθέσεων και κόστους τηλεδιάσκεψης, κυρίως για τη λειτουργία του ΔΣ
• τεχνική βοήθεια στην γραμματεία ως προς την ιστοσελίδα

Γ. Διαφάνεια και δημοκρατική λειτουργία

• Να υπάρχει πλήρης δημοσιότητα όλων των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, τα πρακτικά  της Αντιπροσωπείας και των Γενικών Συνελεύσεων να αποστέλλονται με email στα μέλη του Συλλόγου και τα πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων να αναρτώνται στο site του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ώστε να υπάρχει η κατά το δυνατόν ισότιμη ενημέρωση των μελών του
• Τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών σε όλες τις διαδικασίες του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (ΔΣ, Αντιπροσωπείες, Γενικές Συνελεύσεις κλπ).
• Αποκατάσταση της συλλογικής λειτουργίας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του ΔΣ – όχι αποφάσεις «δια περιφοράς»
• Συλλογικές αποφάσεις για τον ορισμό συναδέλφων ως εκπροσώπων του Συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό του και όχι διορισμός τους από τον εκάστοτε πρόεδρο
• Όλες οι επιτροπές του Συλλόγου να είναι ανοιχτές και να συγκροτούνται μετά από δημόσια πρόσκληση συμμετοχής των μελών σ' αυτές. Τέτοιες επιτροπές να επεξεργάζονται τις σημαντικότερες θέσεις του ΣυλλόγουΕπιστροφή
Newsletter: