Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

ΤΕΕ & Σύλλογοι


 Σελίδα 2 από 6: << < > >>

Συνοπτικός απολογισμός για την τριετία 2014-2017 - Απόφαση της Ολομέλειας της 28/11/2017

30-11-2017 00:01

Είναι πολλά χρόνια τώρα που ο απολογισμός των ΔΣ του Συλλόγου έχει εκφυλιστεί σε παράθεση πράξεων και ανακοινώσεων (που είναι της μόδας να αποκαλούνται “δράσεις”), παράθεση στην οποία για λόγους όγκου και εντυπώσεων περιλαμβάνονται και οι τελείως επουσιώδεις, χωρίς ίχνος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους σε σχέση με το ψηφισμένο πρόγραμμα του ΔΣ. Οι ψευδεπίγραφοι αυτοί “απολογισμοί” δεν περιλαμβάνουν ούτε κάποια αυτοτελή εκτίμηση της επίδρασης που είχαν οι “δράσεις” αυτές στη ζωή των χιλιάδων αρχιτεκτόνων που προσπαθούν να ζήσουν από τη δουλειά τους ή και έχουν σχεδόν εγκαταλείψει την προσπάθεια αυτή. Για τους χιλιάδες αρχιτέκτονες που προαναφέραμε αυτοί οι ατέλειωτοι κατάλογοι δεν έχουν και μεγάλη αξία, δεν τους ενδιαφέρει τι έκανες, μάλιστα αν αυτοί έχουν ήδη απομακρυνθεί από τον Σύλλογο, αλλά τι πέτυχες από τις ενέργειες που έγιναν με βάση το πρόγραμμα και σε τι απέτυχες, μια αξιολόγηση χρήσιμη για το μέλλον.

 Καταγγελία για την Biennale Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2016: το χρονικό μιας μεθόδευσης

16-02-2016 00:00

Το ΥΠΕΝ έλαβε την τολμηρή και θετική ως έμπνευση απόφαση να ορίσει ως επίτροπο της εθνικής συμμετοχής της φετινής Biennale της Βενετίας τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ . Μετά από μια κατ' αρχήν θετική απόφαση και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την πλειοψηφία του ΔΣ (Α.Δημητριάδης, Μ.Δεσποτίδη, Ε.Σελιανίτη, Ν.Φιντικακης, Κ.Γαλανός, Γ.Πλατσάκης)  για τη διαχείριση της ανάθεσης, ακολούθησε όργιο αυθαίρετων ενεργειών, που στηρίχθηκαν σε αντιδεοντολογική απόφαση νέας πλειοψηφίας του ΔΣ (Ν.Φιντικάκης, Κ.Γαλανός, Γ.Πλατσάκης, Τ.Κατερίνη, Κεκάτος, Α.Χαλικιάς), η οποία δημιουργήθηκε με αλλαγή θέσης τριών μελών του. Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων από την ημέρα της ανατροπής της αρχικής απόφασης έχει καταγγείλει τις διαδικασίες που ακολουθούνται και απέχει ολοληρωτικά από αυτές απεκδυόμενο κάθε ευθύνης για τα αποτελέσματά τους.Καταγγελία για τη Biennale Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2016

10-02-2016 00:01

Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων καταγγέλλει τη διαδικασία που ακολουθεί το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για το θέμα της Biennale ως μεθοδευμένη και διαβλητή.
Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων θα αποχωρεί από τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ όταν θα συζητιέται το θέμα της Biennale μέχρι να συνεδριάσει η Ολομέλειά του για συνολική τοποθέτηση.Biennale Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2016: Ημερίδα ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 15/01/2016

05-02-2016 00:01

Πρόταση του ΝΚΑ για το πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής στη Biennale της Βενετίας 2016

Η ελληνική συμμετοχή στην 15η Biennale πρέπει να αποτελεί μια πολυπρόσωπη συμμετοχή από μερικές δεκάδες ισότιμες συμμετοχές Ελλήνων αρχιτεκτόνων και άλλων ατόμων και φορέων που σχετίζονται με το θέμα της Biennale. Μέσα στο πλαίσιο του ίδιου του θέματος που έχει τεθεί κεντρικά από την Biennale πρέπει να δοθεί η ελευθερία να το προσεγγίσει ο καθένας με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Ο τίτλος “Reporting from the front” ανοίγει το δρόμο για παρουσίαση όλων των μετώπων και όλων των εκφάνσεών τους στην εποχή της κρίσης στην χώρας μας.Biennale Aρχιτεκτονικής Βενετίας 2016

04-02-2016 00:02

Για ενημέρωση των συναδέλφων δίνουμε στη δημοσιότητα την πρόταση του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων σχετικά με τις διαδικασίες που πιστεύουμε ότι πρέπει να ακολουθηθούν μετά τον ορισμό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ως Εθνικού Επιτρόπου της Ελληνικής συμμετοχής στην Biennale του 2016. Η πρόταση υποβλήθηκε στη συνεδρίαση του  ΔΣ του ΣΑΔΑΣ‐ΠΕΑ της 7ης Ιανουαρίου 2016.Οι εισφορες άλλοτε και τώρα με τους μέχρι σήμερα νόμους

03-02-2016 00:00

  Ετήσια εισφορά μηνιαίος μισθός εισφορά/μισθός
Όλοι το 1974 πλήρωναν 1800 δρχ 4500 δρχ 0,4
Οι πρό 93 το 2008 πλήρωναν 3762 1888 2,0
Νέοι έως 5ετία σήμερα 2760 700 3,9
Παλιοί 10ετίας σήμερα 3378 700 4,8
Παλιοί 10ετίας σήμερα 5400 700 7,7
Οι αποφοιτοι 1994 9768 700 14,0
Οι προ 93 σήμερα 4621 700 6,6

 

Δηλαδή σήμερα ένας συνάδελφος καλείται να ξοδεψει τέσσερεις έως δεκατεσσερεις μισθούς τον χρόνο μόνο και μόνο για να καλύψει τις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του.Για τις ασφαλιστικές εισφορές

03-02-2016 00:00

Πρόταση προς τη ΓΣ της 2/2/2016 του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με βάση απόφαση της Ολομέλειας του Νέου Κινήματος της 28ης Ιανουαρίου 2016.

Επιπλέον των παγίων αιτημάτων μας, που επιδιώκουν δημόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση με αναδιανεμητικό χαρακτήρα, προτείνουμε στις διεκδικήσεις μας να προστεθούν τα ακόλουθα συγκεκριμένα επιμέρους αιτήματα:Διαχωρίζουμε την θέση μας απο την πλειοψηφία και στο τμημα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

01-12-2015 00:00

Το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων πριν 9 μήνες συμμετέσχε στη συγκρότηση του προεδρείου του ΔΣ του Τμήματος Αττικής του Συλλόγου σε συνεργασία με τη Συσπέιρωση και την ΑΚΕΑ, επιδιώκοντας μέσα από μια πλειοψηφία με παρελθόν επιμέρους συνεργασιών να συμβάλει στην αναγέννηση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Στη συνέχεια, 4 μήνες αργότερα δεν πήρε μέρος στη σύμπραξη της ετερόκλητης πλειοψηφίας που συγκρότησε το ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου, εκτιμώντας ότι αυτή δεν θα υπηρετούσε την αναστροφή της πορείας του Συλλόγου που βρίσκεται υπό κατάρρευση. Σήμερα το Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων είναι υποχρεωμένο να διαχωρίσει τις ευθύνες του από τις δύο προαναφερθείσες παρατάξεις και να καλέσει τον συνάδελφο Χρήστο Σελιανίτη να παραιτηθεί από τη θέση του ειδικού γραμματέα του ΔΣ του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Σελίδα 2 από 6: << < > >>
Newsletter: